Užitočné tipy

Využite výhody vápna a uplatnite ich v domácej záhrade.

212views

Na stránke . starostlivosť našich domáca záhradaDomáca zeleninová záhrada sa musí zintenzívniť v čase tepla y sucho. Preto sa s vami tentoraz chceme podeliť o 3 spôsoby, ako využiť vápno a čo najlepšie ho využiť vo vašej domácnosti. záhradkárstvo alebo skôr v rastlinách našej mestskej záhrade.

. cal známy aj ako oxid vápenatý, sa skladá z vápenca alebo iných foriem uhličitanu vápenatého. Je vo forme biely prášok alebo granúl a má široké využitie v rôznych oblastiach vrátane poľnohospodárstva, kde sa používa na rôzne účely.

Pravdepodobne ste už videli stromy ktoré od stredu nadol sú biele alebo rastliny s vápnom v korene o kmeň. Je to spôsobené výhody ktoré to môže priniesť prach na plodiny. Preto sa dnes dozviete o 3 spôsoby môžete čo najlepšie využiť vápno.

1. Upravte pH pôdy

. Vhodné pH pôdy pre väčšinu rastlín je v rozmedzí od 6,0 do 7,0. Ak je vaša záhradná pôda príliš kyslá (s pH nižším ako 5,5), pridanie vápna môže pomôcť zvýšiť pH na úroveň priaznivejšiu pre rastliny. absorpcia živín rastlinami.

2. Zlepšuje štruktúru pôdy

To znamená, že ílové častice sa spájajú do väčších zhlukov, čo zlepšuje odvodňovanie a prevzdušňovanie pôdy. Dobre odvodnená pôda je nevyhnutná pre zdravý rast koreňov rastlín. rastliny.

3. Pomáha predchádzať škodcom

Tento prášok môže pomôcť zabrániť niektorým plesňových ochorení postihujúce rastliny, ako je napríklad chrastavitosť zemiakov a čierna hniloba zemiakov a čierna hniloba zemiakov koreň. Na stránke cal vytvára v pôde prostredie, ktoré nie je priaznivé pre rast týchto huby.

Leave a Response